Day: August 10, 2021

คลินิกรับตรวจโควิด

ความแตกต่างของวิธีการตรวจสอบเชื้อโควิดที่มีในปัจจุบันความแตกต่างของวิธีการตรวจสอบเชื้อโควิดที่มีในปัจจุบัน

การตรวจหาเชื้อโควิดสามารถทำการตรวจสอบได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีการแบบ Rapid Antigen Test ที่เป็นวิธีที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดเพราะเป็นการตรวจสอบที่มีราคาไม่สูงมากนักและการตรวจอีกแบบเรียกว่าการตรวจโควิด RT-PCR ซึ่ง สามารถตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง แต่มีข้อเสียในเรื่องของระยะเวลาที่จะทราบผลการตรวจได้ช้า   การตรวจโควิด  ซึ่งการตรวจโควิดนั้นสามารถตรวจได้ทุกคนทุกเพศและทุกวัยที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจจะติดเชื้อโควิด เพื่อที่จะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและรีบทานยารักษาหรือทำการฆ่าเชื้อโควิดภายในร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสลงสู่ปอดและไปทำอันตรายต่อปอด ซึ่งมีฤทธิ์ในการกัดกินเนื้อเยื่อภายในปอด ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานรดน้อยลง จึงไม่แปลกเลยที่ทำไมผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดจึงไม่สามารถหายใจด้วยตนเองได้และมีสภาวะการหายใจไม่ออกร่วมด้วย   ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดสูงจึงควรเข้ารับการตรวจโควิด RT-PCR เป็นอย่างยิ่ง เพื่อการตรวจสอบที่แม่นยำและชัดเจนบางคนตัดปัญหาโดยการซื้อชุดตรวจมาตรวจสอบด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจจะพบปัญหาในการตรวจ ซึ่งอาจมีวิธีการตรวจที่ผิดหรือมีการทดสอบที่ไม่ลึกมากพอ ด้วยความที่ต้องทดสอบด้วยตนเองจึงมีหลายหลายคนกลัวความเจ็บที่จะทำการตรวจ ทำให้ไม่รู้ผลที่แท้จริงและมีความไม่แม่นยำของข้อมูล อาจสร้างความชะล่าใจให้กับคนรอบข้างจนเผลอนำเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนรอบข้างในวงกว้างได้ ซึ่งกว่าจะรู้ตัวอีกทีอาจจะสายเกินไปกว่าที่จะสามารถรักษาได้  การตรวจด้วยวิธี RT-PCR  การตรวจโควิด RT-PCR มักจะมีค่าใช้จ่ายสูงขั้นต่ำอยู่ที่ราคา 3000 บาท เป็นการตรวจโดยการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อที่บริเวณลำคอและหลังโพรงจมูก แต่จะใช้สารละลายในการตรวจโดยใช้ระยะเวลายาวนาน เนื่องจากต้องทำการทดลองและตรวจสอบในห้อง Lab หรือห้องปลอดเชื้อ ซึ่งต้องดำเนินการผ่านระบบของโรงพยาบาลหรือสถานที่ตรวจเชื่อนั้น ๆ อย่างละเอียดและมีการตรวจสอบซ้ำเพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องให้กับผู้ป่วย  ผู้ที่ควรได้รับการตรวจโควิดในเชิงลึกได้แก่ผู้ที่มีประวัติว่ามีการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัย มีประวัติการใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดในระยะน้อยกว่า 10 เมตรหรือมีการสนทนากับผู้ป่วยโดยมีการถอดหน้ากากอนามัยหรือไม่ได้ป้องกันตนเองอย่างถูกต้องมากนักและผู้ที่มีอาการเสี่ยงเช่นมีไข้สูงเกิน 37.5 องศา มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย มีน้ำมูก เจ็บคอ มีอาการไอลักษณะแห้งหรือมีการปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณอันตรายว่าคุณเสี่ยงที่จะติดโควิดควรได้รับการตรวจสอบด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วที่สุด